kernwaarden van de Mariaschool

We spreken duidelijke ambitieuze verwachtingen uit naar alle kinderen op basis van hun individuele ontwikkelingsmogelijkheden. 

We geven kinderen, binnen onze grenzen, de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te ervaren. 

We reflecteren op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van ieder kind.  

We zijn er voor de kinderen om onderwijs te realiseren dat van betekenis is voor elk kind.  

We stimuleren, steunen, sturen en prikkelen kinderen binnen een veilig pedagogisch klimaat vanuit respect en waardering voor de talenten van ieder kind, waarbij de kinderen het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn.