missie van de Mariaschool

De Mariaschool biedt onderwijs dat kinderen stimuleert hun kennis en talenten in de meest brede zin te ontwikkelen. We willen de school zijn, die een stevige en veilige basis biedt, maar kinderen ook weet uit te dagen het beste uit zichzelf en andere mensen te halen. Een ambitieuze school die kinderen de kans geeft zich cognitief, sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Een school die je goed voorbereidt op vervolgonderwijs en de juiste bagage meegeeft om met vertrouwen je leven vorm te geven.  

We zijn helder over onze verwachtingen naar kinderen, ouders en elkaar en aanspreekbaar op ons handelen. We willen samen van doorslaggevende betekenis zijn in de ontwikkeling van elk kind.   

We investeren in het ontwikkelen van onze eigen expertise als professionals om ook in de toekomst de kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, passend bij de veranderende maatschappij. Wij als team, de ouders en alle andere betrokken partijen vormen de pijlers van de school. Wij zijn een school die stevig verankerd is in Wierden en het belangrijk en waardevol vindt om nauwe relaties te hebben met de (directe) omgeving van de school. 

De Mariaschool maakt onderdeel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand en werkt samen met de andere SKOT-scholen aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in de regio.