Skip to content

ouderraad

Binnen de Mariaschool is een ouderraad actief. Zij organiseert en/of begeleidt diverse activiteiten die binnen school plaatsvinden, waaronder het Sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, het carnavalsfeest, het paaseieren zoeken, het schoolreisje en de laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 personen, waarbij uit elke groep 1 ouder is afgevaardigd. Er wordt circa 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tweejaarlijks treden de ouderraadsleden af, zij zijn herkiesbaar.  

Het schooljaar 2019-2020 hebben de volgende personen zitting in de ouderraad:

Groep 1: Daphne Oude Luttikhuis
Groep 2: Sabine Maathuis en Madelon Eugelink (secretaresse)
Groep 3: Keltoum Perik en Mireille Kremer
Groep 4: Joke Berg (penningmeester)
Groep 5: Veronique Kenkhuis (voorzitter)
Groep 6: Judith Spijker
Groep 7: Caroline Schasfoort (voorzitter) en Marina Stokroos (penningmeester)
Groep 8: Carlien Wentink

Vergaderdata schooljaar 2019/2020

  • dinsdag 15 oktober
  • dinsdag 26 november
  • dinsdag 28 januari 2020
  • dinsdag 24 maar
  •  dinsdag 26 mei
  • er kan nog een extra OR vergadering worden toegevoegd aan dit schema

 

line
alles wat je aandacht geeft, groeit
Scroll To Top