ouderraad

Binnen de Mariaschool is een ouderraad actief. Zij organiseert en/of begeleidt diverse activiteiten die binnen school plaatsvinden, waaronder het Sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, het carnavalsfeest, het paaseieren zoeken, het schoolreisje en de laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 personen, waarbij uit elke groep 1 ouder is afgevaardigd. Er wordt circa 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tweejaarlijks treden de ouderraadsleden af, zij zijn herkiesbaar.  

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Veronique Kenkhuis
Penningmeester: Joke Berg
Secretaresse: Madelon Eugelink

Vertegenwoordigers:
Groep 1: Cristel Kortenhorst
Groep 2: Henrike ter Beke
Groep 3 : Annemiek van der Kolk
Groep 4: Daphne Oude Luttikhuis
Groep 5: Sabine Maathuis en Madelon Eugelink 
Groep 6: Keltoum Perik en Mireille Kremer
Groep 7: Joke Berg
Groep 8: Veronique Kenkhuis