ouderraad

Binnen de Mariaschool is een ouderraad actief. Zij organiseert en/of begeleidt diverse activiteiten die binnen school plaatsvinden, waaronder het Sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, het carnavalsfeest, het paaseieren zoeken, het schoolreisje en de laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 personen, waarbij uit elke groep 1 ouder is afgevaardigd. Er wordt circa 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tweejaarlijks treden de ouderraadsleden af, zij zijn herkiesbaar.  

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Veronique Kenkhuis

Penningmeester: Joke Berg

Secretaresse: Madelon Eugelink

 

 

Groep 1: Henrike ter Beke

Groep 2 : Annemiek van der Kolk
Groep 3: Daphne Oude Luttikhuis
Groep 4: Sabine Maathuis en Madelon Eugelink 
Groep 5: Keltoum Perik en Mireille Kremer
Groep 6: Joke Berg
Groep 7: Veronique Kenkhuis
Groep 8: Judith Spijker en Caroline Schasfoort

Vergaderdata schooljaar 2021/2022

  • dinsdag 7 september
  • dinsdag 12 oktober
  • dinsdag 23 november
  • dinsdag 11 januari 2022
  • dinsdag 15 maart
  •  dinsdag 31 mei
  • er kan nog een extra OR vergadering worden toegevoegd aan dit schema