visie van de Mariaschool

De Mariaschool werkt vanuit vertrouwen en een veilig pedagogisch klimaat aan de ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen, maar ook voor het samenwerken en ontdekken. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfbewust en met zelfvertrouwen in het leven te staan, zodat ze om kunnen gaan met de uitdagingen die op hun pad komen. 

Met ons onderwijs nodigen we kinderen uit om op een actieve wijze te leren. Vanaf het eerste moment hebben we aandacht voor de executieve functies, omdat de basis voor al het leren  namelijk het vermogen is om doelgericht, geconcentreerd, gemotiveerd en met volharding te werken aan een taak. We laten de kinderen op een gevarieerde manier werken die aansluit bij hun leerbehoeftes. We stimuleren leerlingen onderzoekend en ervarend te leren en geven heldere en duidelijke instructie, waar dit in het leren een meerwaarde heeft.  

We geven onderwijs vorm vanuit passie en deskundigheid, waarbij we differentiëren in het aanbod per kind en/of groep om tot de meest optimale leeromstandigheden en opbrengsten te komen. We willen vanuit een positieve, flexibele en open houding samen met ouders/opvoeders werken aan de ontwikkeling van kinderen. Goede transparante communicatie binnen de driehoek “kind, ouders/opvoeders en school” beschouwen we als belangrijke voorwaarde in dat proces. 
Als school willen we de plek zijn waar iedereen zich gezien en welkom voelt en waar we samen kinderen goed voorbereiden op de toekomst.