kwink

Leren in balans: dus óók aandacht voor sociaal-emotioneel leren
Uw kind leert rekenen, taal, lezen, schrijven en krijgt wereldoriëntatie. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken. Die vakken zijn belangrijk en daarom besteden we er ook veel tijd aan. Met die kennis en vaardigheden kan uw kind succesvolle vervolgstappen maken.

Toch is dat niet alles… Minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Dat ze niet alleen algemeen aanvaarde waarden respecteren, maar die ook actief in hun gedrag laten zien; rekening houdend met de normen die daarbij horen. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen en noemen we: sociaal-emotioneel leren. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van. Het gaat wat ons betreft dus om een gezonde balans tussen kennisvakken en sociaal-emotioneel leren (SEL).

Wij gebruiken op onze school Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Dit is een online methode inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support)

Kwink:

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk!

Kwink is er ook voor thuis
Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én thuis. Het gaat immers om het geluk en welzijn van uw kind. Ook thuis kunt u met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Dat kan met de Koelkastposter van Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en activiteiten voor thuis. Ook besteden we in onze nieuwsbrief aandacht aan de Kwink lessen die we in de groepen doen. Meer informatie? Kijk op www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders.